O nas

1.Kliknij na przycisk "Start", z zakładki "Ustawienia"  i wybierz pozycję "Połączenia sieciowe"2.Na ikonie "Połączenie lokalne" kliknij prawym klawiszem myszy i wybierz pozycję "Właściwości"3.W oknie, które się pojawi wybierz pozycję "Protokół internetowy TCP/IP" i kliknij na przycisku "Właściwości"4.Kliknij "Użyj następującego adresu IP" i pola z tego obszaru wypełnij wartościami podanymi przez naszych pracowników. Następnie kliknij na maskę podsieci i wpisz 255.255.255.0 . Klikając na „Brama domyślna” i „Preferowany serwer DNS”, wpisz wartość podaną przez instalatora. Teraz przycisk OK i konfiguracja jest zakończona.

'