Aktualności

Miło jest nam poinformować Państwa, że od 01.06.2016 roku kolejny raz obniżyliśmy ceny wyższych prędkości dostępu do internetu.

Teraz można np. oglądać płynnie filmy w lepszej rozdzielczości, pracować zdalnie na rozbudowanych projektach wymagających dużych prędkości na wysyłanie, szybciej ściągać i wysyłać pocztę oraz pliki, łączyć się zdalnie z innymi komputerami itd.

Co nowego:
- Podwyższyliśmy standardy - w związku z trendami i wymaganiami rynku IT teraz podstawowe najtańsze łącze jest 2x szybsze i wynosi: w budynkach wielorodzinnych 8/1 Mb/s a w budynkach jednorodzinnych 6/1 Mb/s
- Aktualnie modernizujemy instalacje w budynkach wielorodzinnych w celu uruchomienia cyfrowej telewizji najnowszej generacji w konkurencyjnej cenie
- W sieciach bezprzewodowych wprowadzamy bezprzewodową technologię najnowszej generacji, która umożliwia jeszcze szybsze i pewniejsze połączenia z siecią Internet
- W miejscowości Wólka Tyrzyńska uruchomiliśmy dostęp do internetu
- W miejscowości Stanisławice uruchomiliśmy sieć bezprzewodową najnowszej generacji


Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do testów oraz kontakt z biurem obsługi klienta

pod tel. 48 611 00 88.

  


 

 

Uprzejmie informujemy, że od 01.12.2015 roku obowiązuje nowy cennik dostępu do internetu. Teraz jest jeszcze szybciej i jeszcze taniej, a czas trwania umowy 12 miesięcy. Przed podpisaniem umowy każdy ma możliwość przetestowania łącza bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów. Serdecznie zapraszamy do testów.


 

Uprzejmie informujemy, że w związku z reorganizacją firmy ESAB, ul. Radomska 57, 26-900 Kozienice została utworzona spółka pod nazwą ESAB-KSK, która będzie zajmować się działalnością telekomunikacyjną, polegającą min. na dostarczaniu dostępu do do Internetu. 

Wszelkie prawa i obowiązki dotychczasowej działalności firmy ESAB w zakresie świadczenia usług dostępu do internetu przejęła powstała spółka ESAB-KSK.

Aktualne oznaczenie ESAB-KSK jako strony umowy jest następujące: ESAB-KSK Sp. z o.o. Spółka Komandytowa z siedzibą w Kozienicach przy ul. Radomskiej 57, 26-900 Kozienice, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000335784, NIP: 701-019-61-78.

 UWAGA - Prosimy o dokonywanie wpłat za abonament na nowy numer konta:

Nordea Bank Polska nr: 64 1440 1387 0000 0000 1049 9728

 

Proszę o odnotowanie zmian jako strony umowy, której dotychczas była firma ESAB w Państwa systemach rozliczeń i dalszą wymianę korespondencji i dokumentów
z w/w firmą ESAB-KSK Sp. z o.o. Sp.K.

Informuję, że powyższa zmiana nie wpływa na dotychczasowe warunki.

W przypadku wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu:

0-48-611 00 88 

19.09.2011

-------------------------------------------------------------------------------------------  

Uprzejmie informujemy, że w ramach podstawowego abonamentu w wybranych lokalizacjach, szybkość dostępu do sieciwzrosła 4-krotnie i wynosi 4 Mbit/s (dotyczy budynków wielorodzinnych z dostępem po światłowodzie). 

Pozostałe lokalizacje posiadają zwiększoną szybkość do 2 Mbit/s. 

19.09.2011 

-------------------------------------------------------------------------------------------  

Jest nam niezmiernie miło poinformować Państwa, że mimo zmiany stawki podatku VAT z 22% na 23% od stycznia 2011 rokuceny za usługi internetowe w sieci KSK - pozostają bez zmian. 

14.12.2010 

-------------------------------------------------------------------------------------------

Informujemy, że poszerzyła się lista miejscowości w których dostępne są nasze usługi.

Aktualna lista to:

 Kozienice, Aleksandrówka, Łuczynów, Chinów, Brzeźnica, Stanisławice,
Janów, Ruda, Janików, Nowiny, Nowa Wieś oraz Świerże Górne.
 2010-02-07