Konfiguracja ustawień sieci w Windows 98

1.Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonie "Otoczenie sieciowe" i wybieramy pozycję "Właściwości"2. W zakładce "Konfiguracja" odnajdujemy pozycję "Protokół TCP/IP" odpowiadający zainstalowanej w komputerze karcie sieciowej i klikamy we "Właściwości"
3.W oknie, które pojawi się wpisujemy Adres IP oraz Maskę Podsieci. Te oraz pozostałe numery dostają Państwo od instalatora sieci. Są one również udostępniane indywidualnie na życzenie klienta.4.W zakładce "Brama" wpisujemy jej adres i klikamy "Dodaj"5.W zakładce "Konfiguracja DNS" wpisujemy nazwę hosta (pole "Host") . Następnie w polu "Kolejność przeszukiwania DNS" podajemy adresy serwerów DNS. Wpisujemy wartość podaną przez instalatora i klikamy "Dodaj".6.Pozostało nam już tylko kliknąć przycisk "OK" i ponownie uruchomić komputer

', '